Míčková facilitace pro terapeuty

Míčková facilitace pro terapeuty

Description

Dvoudenní kurz pro maséry, zdravotní sestry, speciální pedagogy, ošetřovatele a ergoterapeuty. Tento kurz je stále odborným kurzem, avšak paní Zdeňka Jebavá přizpůsobuje výklad účastníkům. Kurz neběží v tak náročném a rychlém tempu, jak je vyžadováno u fyzioterapeutů, jsou vynechány hmaty, které „nefyzioterapeuti“ nesmí provádět a není používána odborná termilogie (tak aby účastníci vše dobře pochopili).

Conditions

Lecturers

Fyzioterapeut a lektor

More

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.